Домейни

Close
Домейнът представлява правото на притежание на определено име за определено време. Всяко име кореспондира с цифров IP адрес на точно определен компютър в Интернет. Имената на домейни са уникални и не могат да се повтарят. Чрез регистрацията на име на домейн и неговото отъждествяване с даден сайт и/или e-mail адрес, потребителят прави сайта и e-mail адреса достъпни и видими от всеки друг компютър, част от световната мрежа.

Регистрирайте вашето уникално име в Интернет!


Вашият домейн е вашата Интернет самоличност. Като буквена алтернатива на IP адреса на сайта, домейнът ви прави лесно откриваеми в глобалната мрежа. Домейнът може да съдържа името на вашия бизнес или част от него, или наименованието на вашата дейност.


При нас можете да регистрирате домейни от над 200 области, включително .BG домейни, домейни на кирилица, както и да извършите трансфер на домейн.


А сега можете да се възползвате и от новите TLD (Top Level Domains) за по-таргетирано позициониране на вашия бранд в Интернет.Регистрирайте вашия нов домейн сега!
IMG: yanpaaxro8l17d-8184
Регистрация на домейн

Close
Освен най-популярните области като .com, .net, .org, .info и .biz при нас можете да регистрирате домейни в още над 200 области. Изберете вашето уникално име, с което ще бъдете лесно откриваеми в Интернет пространството.

Търсене на домейн:

Използвайте опростено и достъпно име, без специфични знаци. Още препоръки за избор на домейн прочетете в "Съвети за избор на домейн".

Трансфер на домейн

Close
Можете лесно да прехвърлите и управлявате своя домейн при нас. Необходимо е единствено да са спазени всички условия за трансфер на домейн.

Прехвърляне и управление на домейн:

Повече детайли за трансфера на домейн ще намерите на страницата "Трансфер на домейн", както и на нашата помощна страница.

Домейни: 

популярни
промоции
нови домейни
специални
второ ниво
всички
домейн
цена за регистрация
цена за подновяване
цена за трансфер
минимален период
.com
23.75 лв.
27.75 лв.
23.75 лв.
27.75 лв.
23.75 лв.
27.75 лв.
1 година
.bg
58.75 лв.
58.75 лв.
58.75 лв.
1 година
17.75 лв.
21.25 лв.
17.75 лв.
21.25 лв.
17.75 лв.
21.25 лв.
1 година
26.75 лв.
31.75 лв.
26.75 лв.
31.75 лв.
26.75 лв.
31.75 лв.
1 година
.org
25.75 лв.
29.75 лв.
25.75 лв.
29.75 лв.
25.75 лв.
29.75 лв.
1 година
27.75 лв.
32.75 лв.
27.75 лв.
32.75 лв.
27.75 лв.
32.75 лв.
1 година
.biz
25.75 лв.
29.75 лв.
25.75 лв.
29.75 лв.
25.75 лв.
29.75 лв.
1 година
.me
45.75 лв.
53.75 лв.
45.75 лв.
53.75 лв.
45.75 лв.
53.75 лв.
1 година
.co
62.75 лв.
73.75 лв.
62.75 лв.
73.75 лв.
62.75 лв.
73.75 лв.
1 година
.family
промоция
ново
42.75 лв.
46.75 лв.
46.75 лв.
46.75 лв.
1 година
.security
промоция
ново
5597.75 лв.
6219.75 лв.
6219.75 лв.
6219.75 лв.
1 година
.theatre
промоция
ново
1400.75 лв.
1555.75 лв.
1555.75 лв.
1555.75 лв.
1 година
.protection
промоция
ново
5597.75 лв.
6219.75 лв.
6219.75 лв.
6219.75 лв.
1 година
.car
промоция
ново
5597.75 лв.
6219.75 лв.
6219.75 лв.
6219.75 лв.
1 година
.cars
промоция
ново
5597.75 лв.
6219.75 лв.
6219.75 лв.
6219.75 лв.
1 година
.auto
промоция
ново
5597.75 лв.
6219.75 лв.
6219.75 лв.
6219.75 лв.
1 година
46.75 лв.
46.75 лв.
46.75 лв.
1 година
169.75 лв.
169.75 лв.
169.75 лв.
1 година
169.75 лв.
169.75 лв.
169.75 лв.
1 година
46.75 лв.
46.75 лв.
46.75 лв.
1 година
47.75 лв.
47.75 лв.
47.75 лв.
1 година
178.75 лв.
178.75 лв.
178.75 лв.
1 година
58.75 лв.
58.75 лв.
58.75 лв.
1 година
40.75 лв.
40.75 лв.
40.75 лв.
1 година
272.75 лв.
272.75 лв.
272.75 лв.
1 година
184.75 лв.
184.75 лв.
184.75 лв.
1 година
134.75 лв.
134.75 лв.
134.75 лв.
1 година
115.75 лв.
115.75 лв.
115.75 лв.
1 година
797.75 лв.
797.75 лв.
797.75 лв.
1 година
81.75 лв.
81.75 лв.
81.75 лв.
1 година
58.75 лв.
58.75 лв.
58.75 лв.
1 година
178.75 лв.
178.75 лв.
178.75 лв.
1 година
73.75 лв.
73.75 лв.
73.75 лв.
1 година
81.75 лв.
81.75 лв.
81.75 лв.
1 година
.site
промоция
19.75 лв.
58.75 лв.
58.75 лв.
58.75 лв.
1 година
46.75 лв.
46.75 лв.
46.75 лв.
1 година
58.75 лв.
58.75 лв.
58.75 лв.
1 година
58.75 лв.
58.75 лв.
58.75 лв.
1 година
58.75 лв.
58.75 лв.
58.75 лв.
1 година
58.75 лв.
58.75 лв.
58.75 лв.
1 година
58.75 лв.
58.75 лв.
58.75 лв.
1 година
81.75 лв.
81.75 лв.
81.75 лв.
1 година
178.75 лв.
178.75 лв.
178.75 лв.
1 година
178.75 лв.
178.75 лв.
178.75 лв.
1 година
58.75 лв.
58.75 лв.
58.75 лв.
1 година
81.75 лв.
81.75 лв.
81.75 лв.
1 година
58.75 лв.
58.75 лв.
58.75 лв.
1 година
81.75 лв.
81.75 лв.
81.75 лв.
1 година
103.75 лв.
103.75 лв.
103.75 лв.
1 година
81.75 лв.
81.75 лв.
81.75 лв.
1 година
81.75 лв.
81.75 лв.
81.75 лв.
1 година
81.75 лв.
81.75 лв.
81.75 лв.
1 година
40.75 лв.
40.75 лв.
40.75 лв.
1 година
58.75 лв.
58.75 лв.
58.75 лв.
1 година
81.75 лв.
81.75 лв.
81.75 лв.
1 година
58.75 лв.
58.75 лв.
58.75 лв.
1 година
40.75 лв.
40.75 лв.
40.75 лв.
1 година
579.75 лв.
579.75 лв.
579.75 лв.
1 година
81.75 лв.
81.75 лв.
81.75 лв.
1 година
58.75 лв.
58.75 лв.
58.75 лв.
1 година
40.75 лв.
40.75 лв.
40.75 лв.
1 година
58.75 лв.
58.75 лв.
58.75 лв.
1 година
81.75 лв.
81.75 лв.
81.75 лв.
1 година
58.75 лв.
58.75 лв.
58.75 лв.
1 година
137.75 лв.
137.75 лв.
137.75 лв.
1 година
.online
промоция
25.75 лв.
73.75 лв.
73.75 лв.
73.75 лв.
1 година
58.75 лв.
58.75 лв.
58.75 лв.
1 година
58.75 лв.
58.75 лв.
58.75 лв.
1 година
58.75 лв.
58.75 лв.
58.75 лв.
1 година
137.75 лв.
137.75 лв.
137.75 лв.
1 година
111.75 лв.
111.75 лв.
111.75 лв.
1 година
58.75 лв.
58.75 лв.
58.75 лв.
1 година
29.75 лв.
29.75 лв.
29.75 лв.
1 година
58.75 лв.
58.75 лв.
58.75 лв.
1 година
81.75 лв.
81.75 лв.
81.75 лв.
1 година
178.75 лв.
178.75 лв.
178.75 лв.
1 година
73.75 лв.
73.75 лв.
73.75 лв.
1 година
189.75 лв.
189.75 лв.
189.75 лв.
1 година
570.75 лв.
570.75 лв.
570.75 лв.
1 година
46.75 лв.
46.75 лв.
46.75 лв.
1 година
81.75 лв.
81.75 лв.
81.75 лв.
1 година
46.75 лв.
46.75 лв.
46.75 лв.
1 година
63.75 лв.
63.75 лв.
63.75 лв.
1 година
40.75 лв.
40.75 лв.
40.75 лв.
1 година
58.75 лв.
58.75 лв.
58.75 лв.
1 година
134.00 лв.
134.00 лв.
134.00 лв.
1 година
58.75 лв.
58.75 лв.
58.75 лв.
1 година
99.75 лв.
99.75 лв.
997.50 лв.
1 година
58.75 лв.
58.75 лв.
58.75 лв.
1 година
81.75 лв.
81.75 лв.
81.75 лв.
1 година
111.75 лв.
111.75 лв.
111.75 лв.
1 година
40.75 лв.
40.75 лв.
40.75 лв.
1 година
22.75 лв.
22.75 лв.
22.75 лв.
1 година
42.75 лв.
42.75 лв.
42.75 лв.
1 година
58.75 лв.
58.75 лв.
58.75 лв.
1 година
58.75 лв.
58.75 лв.
58.75 лв.
1 година
35.75 лв.
35.75 лв.
35.75 лв.
1 година
.rocks
промоция
9.75 лв.
23.75 лв.
23.75 лв.
23.75 лв.
1 година
58.75 лв.
58.75 лв.
58.75 лв.
1 година
29.75 лв.
29.75 лв.
29.75 лв.
1 година
29.75 лв.
29.75 лв.
29.75 лв.
1 година
58.75 лв.
58.75 лв.
58.75 лв.
1 година
58.75 лв.
58.75 лв.
58.75 лв.
1 година
58.75 лв.
58.75 лв.
58.75 лв.
1 година
178.75 лв.
178.75 лв.
178.75 лв.
1 година
58.75 лв.
58.75 лв.
58.75 лв.
1 година
89.75 лв.
89.75 лв.
89.75 лв.
1 година
89.75 лв.
89.75 лв.
89.75 лв.
1 година
89.75 лв.
89.75 лв.
89.75 лв.
1 година
58.75 лв.
58.75 лв.
58.75 лв.
1 година
58.75 лв.
58.75 лв.
58.75 лв.
1 година
139.75 лв.
139.75 лв.
139.75 лв.
1 година
69.75 лв.
69.75 лв.
69.75 лв.
1 година
46.75 лв.
46.75 лв.
46.75 лв.
1 година
178.75 лв.
178.75 лв.
178.75 лв.
1 година
58.75 лв.
58.75 лв.
58.75 лв.
1 година
46.75 лв.
46.75 лв.
46.75 лв.
1 година
.social
промоция
25.75 лв.
58.75 лв.
58.75 лв.
58.75 лв.
1 година
.website
промоция
16.75 лв.
42.75 лв.
42.75 лв.
42.75 лв.
1 година
99.75 лв.
99.75 лв.
99.75 лв.
1 година
183.75 лв.
183.75 лв.
183.75 лв.
1 година
89.75 лв.
89.75 лв.
89.75 лв.
1 година
12.75 лв.
12.75 лв.
12.75 лв.
1 година
58.75 лв.
58.75 лв.
58.75 лв.
1 година
58.75 лв.
58.75 лв.
58.75 лв.
1 година
35.75 лв.
35.75 лв.
35.75 лв.
1 година
42.75 лв.
42.75 лв.
42.75 лв.
1 година
.space
промоция
11.75 лв.
20.75 лв.
20.75 лв.
20.75 лв.
1 година
58.75 лв.
58.75 лв.
58.75 лв.
1 година
58.75 лв.
58.75 лв.
58.75 лв.
1 година
84.75 лв.
84.75 лв.
84.75 лв.
1 година
58.75 лв.
58.75 лв.
58.75 лв.
1 година
68.75 лв.
75.75 лв.
75.75 лв.
1 година
50.75 лв.
58.75 лв.
58.75 лв.
1 година
50.75 лв.
58.75 лв.
58.75 лв.
1 година
50.75 лв.
58.75 лв.
58.75 лв.
1 година
83.75 лв.
90.75 лв.
90.75 лв.
1 година
35.75 лв.
40.75 лв.
40.75 лв.
1 година
58.75 лв.
58.75 лв.
58.75 лв.
1 година
35.75 лв.
40.75 лв.
40.75 лв.
1 година
183.75 лв.
183.75 лв.
183.75 лв.
1 година
134.75 лв.
134.75 лв.
134.75 лв.
1 година
58.75 лв.
58.75 лв.
58.75 лв.
1 година
58.75 лв.
58.75 лв.
58.75 лв.
1 година
46.75 лв.
46.75 лв.
46.75 лв.
1 година
46.75 лв.
46.75 лв.
46.75 лв.
1 година
20.75 лв.
20.75 лв.
20.75 лв.
1 година
49.75 лв.
49.75 лв.
49.75 лв.
1 година
73.75 лв.
73.75 лв.
73.75 лв.
1 година
58.75 лв.
58.75 лв.
58.75 лв.
1 година
90.75 лв.
90.75 лв.
90.75 лв.
1 година
58.75 лв.
58.75 лв.
58.75 лв.
1 година
84.75 лв.
84.75 лв.
84.75 лв.
1 година
58.75 лв.
58.75 лв.
58.75 лв.
1 година
53.75 лв.
53.75 лв.
53.75 лв.
1 година
58.75 лв.
58.75 лв.
58.75 лв.
1 година
58.75 лв.
58.75 лв.
58.75 лв.
1 година
58.75 лв.
58.75 лв.
58.75 лв.
1 година
58.75 лв.
58.75 лв.
58.75 лв.
1 година
81.75 лв.
81.75 лв.
81.75 лв.
1 година
69.75 лв.
69.75 лв.
69.75 лв.
1 година
35.75 лв.
35.75 лв.
35.75 лв.
1 година
29.75 лв.
29.75 лв.
29.75 лв.
1 година
58.75 лв.
58.75 лв.
58.75 лв.
1 година
69.75 лв.
69.75 лв.
69.75 лв.
1 година
40.75 лв.
40.75 лв.
40.75 лв.
1 година
58.75 лв.
58.75 лв.
58.75 лв.
1 година
84.75 лв.
84.75 лв.
84.75 лв.
1 година
58.75 лв.
58.75 лв.
58.75 лв.
1 година
58.75 лв.
58.75 лв.
58.75 лв.
1 година
58.75 лв.
58.75 лв.
58.75 лв.
1 година
58.75 лв.
58.75 лв.
58.75 лв.
1 година
58.75 лв.
58.75 лв.
58.75 лв.
1 година
58.75 лв.
58.75 лв.
58.75 лв.
1 година
58.75 лв.
58.75 лв.
58.75 лв.
1 година
135.75 лв.
135.75 лв.
135.75 лв.
1 година
58.75 лв.
58.75 лв.
58.75 лв.
1 година
111.75 лв.
111.75 лв.
111.75 лв.
1 година
58.75 лв.
58.75 лв.
58.75 лв.
1 година
58.75 лв.
58.75 лв.
58.75 лв.
1 година
58.75 лв.
58.75 лв.
58.75 лв.
1 година
58.75 лв.
58.75 лв.
58.75 лв.
1 година
58.75 лв.
58.75 лв.
58.75 лв.
1 година
58.75 лв.
58.75 лв.
58.75 лв.
1 година
81.75 лв.
81.75 лв.
81.75 лв.
1 година
81.75 лв.
81.75 лв.
81.75 лв.
1 година
178.75 лв.
178.75 лв.
178.75 лв.
1 година
58.75 лв.
58.75 лв.
58.75 лв.
1 година
138.75 лв.
138.75 лв.
138.75 лв.
1 година
99.75 лв.
99.75 лв.
99.75 лв.
1 година
29.75 лв.
29.75 лв.
29.75 лв.
1 година
81.75 лв.
81.75 лв.
81.75 лв.
1 година
178.75 лв.
178.75 лв.
178.75 лв.
1 година
40.75 лв.
40.75 лв.
40.75 лв.
1 година
272.75 лв.
272.75 лв.
272.75 лв.
1 година
58.75 лв.
58.75 лв.
58.75 лв.
1 година
58.75 лв.
58.75 лв.
58.75 лв.
1 година
81.75 лв.
81.75 лв.
81.75 лв.
1 година
40.75 лв.
40.75 лв.
40.75 лв.
1 година
119.75 лв.
119.75 лв.
119.75 лв.
1 година
65.75 лв.
65.75 лв.
65.75 лв.
1 година
81.75 лв.
81.75 лв.
81.75 лв.
1 година
81.75 лв.
81.75 лв.
81.75 лв.
1 година
58.75 лв.
58.75 лв.
58.75 лв.
1 година
178.75 лв.
178.75 лв.
178.75 лв.
1 година
58.75 лв.
58.75 лв.
58.75 лв.
1 година
81.75 лв.
81.75 лв.
81.75 лв.
1 година
81.75 лв.
81.75 лв.
81.75 лв.
1 година
81.75 лв.
81.75 лв.
81.75 лв.
1 година
81.75 лв.
81.75 лв.
81.75 лв.
1 година
58.75 лв.
58.75 лв.
58.75 лв.
1 година
58.75 лв.
58.75 лв.
58.75 лв.
1 година
81.75 лв.
81.75 лв.
81.75 лв.
1 година
58.75 лв.
58.75 лв.
58.75 лв.
1 година
58.75 лв.
58.75 лв.
58.75 лв.
1 година
58.75 лв.
58.75 лв.
58.75 лв.
1 година
40.75 лв.
40.75 лв.
40.75 лв.
1 година
81.75 лв.
81.75 лв.
81.75 лв.
1 година
81.75 лв.
81.75 лв.
81.75 лв.
1 година
58.75 лв.
58.75 лв.
58.75 лв.
1 година
20.75 лв.
20.75 лв.
20.75 лв.
1 година
58.75 лв.
58.75 лв.
58.75 лв.
1 година
58.75 лв.
58.75 лв.
58.75 лв.
1 година
58.75 лв.
58.75 лв.
58.75 лв.
1 година
29.75 лв.
29.75 лв.
29.75 лв.
1 година
81.75 лв.
81.75 лв.
81.75 лв.
1 година
58.75 лв.
58.75 лв.
58.75 лв.
1 година
58.75 лв.
58.75 лв.
58.75 лв.
1 година
58.75 лв.
58.75 лв.
58.75 лв.
1 година
81.75 лв.
81.75 лв.
81.75 лв.
1 година
137.75 лв.
137.75 лв.
137.75 лв.
1 година
69.75 лв.
69.75 лв.
69.75 лв.
1 година
58.75 лв.
58.75 лв.
58.75 лв.
1 година
69.75 лв.
69.75 лв.
69.75 лв.
1 година
63.75 лв.
69.75 лв.
69.75 лв.
1 година
58.75 лв.
58.75 лв.
58.75 лв.
1 година
40.75 лв.
40.75 лв.
40.75 лв.
1 година
58.75 лв.
58.75 лв.
58.75 лв.
1 година
58.75 лв.
58.75 лв.
58.75 лв.
1 година
40.75 лв.
40.75 лв.
40.75 лв.
1 година
40.75 лв.
40.75 лв.
40.75 лв.
1 година
58.75 лв.
58.75 лв.
58.75 лв.
1 година
58.75 лв.
58.75 лв.
58.75 лв.
1 година
73.75 лв.
73.75 лв.
73.75 лв.
1 година
29.75 лв.
29.75 лв.
29.75 лв.
1 година
58.75 лв.
58.75 лв.
58.75 лв.
1 година
58.75 лв.
58.75 лв.
58.75 лв.
1 година
58.75 лв.
58.75 лв.
58.75 лв.
1 година
58.75 лв.
58.75 лв.
58.75 лв.
1 година
58.75 лв.
58.75 лв.
58.75 лв.
1 година
81.75 лв.
81.75 лв.
81.75 лв.
1 година
.uk
17.75 лв.
17.75 лв.
17.75 лв.
1 година
58.75 лв.
58.75 лв.
58.75 лв.
1 година
81.75 лв.
81.75 лв.
81.75 лв.
1 година
58.75 лв.
58.75 лв.
58.75 лв.
1 година
58.75 лв.
58.75 лв.
58.75 лв.
1 година
58.75 лв.
58.75 лв.
58.75 лв.
1 година
23.75 лв.
23.75 лв.
23.75 лв.
1 година
58.75 лв.
58.75 лв.
58.75 лв.
1 година
81.75 лв.
81.75 лв.
81.75 лв.
1 година
81.75 лв.
81.75 лв.
81.75 лв.
1 година
23.75 лв.
23.75 лв.
23.75 лв.
1 година
58.75 лв.
58.75 лв.
58.75 лв.
1 година
81.75 лв.
81.75 лв.
81.75 лв.
1 година
58.75 лв.
58.75 лв.
58.75 лв.
1 година
58.75 лв.
58.75 лв.
58.75 лв.
1 година
81.75 лв.
81.75 лв.
81.75 лв.
1 година
81.75 лв.
81.75 лв.
81.75 лв.
1 година
73.75 лв.
73.75 лв.
73.75 лв.
1 година
184.75 лв.
184.75 лв.
184.75 лв.
1 година
58.75 лв.
58.75 лв.
58.75 лв.
1 година
40.75 лв.
40.75 лв.
40.75 лв.
1 година
58.75 лв.
58.75 лв.
58.75 лв.
1 година
1080.75 лв.
1080.75 лв.
1080.75 лв.
1 година
29.75 лв.
29.75 лв.
29.75 лв.
1 година
58.75 лв.
58.75 лв.
58.75 лв.
1 година
58.75 лв.
58.75 лв.
58.75 лв.
1 година
58.75 лв.
58.75 лв.
58.75 лв.
1 година
81.75 лв.
81.75 лв.
81.75 лв.
1 година
81.75 лв.
81.75 лв.
81.75 лв.
1 година
40.75 лв.
40.75 лв.
40.75 лв.
1 година
138.75 лв.
138.75 лв.
138.75 лв.
1 година
58.75 лв.
58.75 лв.
58.75 лв.
1 година
58.75 лв.
58.75 лв.
58.75 лв.
1 година
58.75 лв.
58.75 лв.
58.75 лв.
1 година
58.75 лв.
58.75 лв.
58.75 лв.
1 година
58.75 лв.
58.75 лв.
58.75 лв.
1 година
81.75 лв.
81.75 лв.
81.75 лв.
1 година
58.75 лв.
58.75 лв.
58.75 лв.
1 година
81.75 лв.
81.75 лв.
81.75 лв.
1 година
32.75 лв.
32.75 лв.
32.75 лв.
1 година
32.75 лв.
32.75 лв.
32.75 лв.
1 година
32.75 лв.
32.75 лв.
32.75 лв.
1 година
32.75 лв.
32.75 лв.
32.75 лв.
1 година
32.75 лв.
32.75 лв.
32.75 лв.
1 година
32.75 лв.
32.75 лв.
32.75 лв.
1 година
58.75 лв.
58.75 лв.
58.75 лв.
1 година
81.75 лв.
81.75 лв.
81.75 лв.
1 година
58.75 лв.
58.75 лв.
58.75 лв.
1 година
58.75 лв.
58.75 лв.
58.75 лв.
1 година
22.75 лв.
22.75 лв.
22.75 лв.
1 година
69.75 лв.
69.75 лв.
69.75 лв.
1 година
58.75 лв.
58.75 лв.
58.75 лв.
1 година
46.75 лв.
46.75 лв.
46.75 лв.
1 година
58.75 лв.
58.75 лв.
58.75 лв.
1 година
40.75 лв.
40.75 лв.
40.75 лв.
1 година
58.75 лв.
58.75 лв.
58.75 лв.
1 година
58.75 лв.
58.75 лв.
58.75 лв.
1 година
58.75 лв.
58.75 лв.
58.75 лв.
1 година
69.75 лв.
69.75 лв.
69.75 лв.
1 година
69.75 лв.
69.75 лв.
69.75 лв.
1 година
58.75 лв.
58.75 лв.
58.75 лв.
1 година
40.75 лв.
40.75 лв.
40.75 лв.
1 година
58.75 лв.
58.75 лв.
58.75 лв.
1 година
58.75 лв.
58.75 лв.
58.75 лв.
1 година
40.75 лв.
40.75 лв.
40.75 лв.
1 година
184.75 лв.
184.75 лв.
184.75 лв.
1 година
58.75 лв.
58.75 лв.
58.75 лв.
1 година
40.75 лв.
40.75 лв.
40.75 лв.
1 година
40.75 лв.
40.75 лв.
40.75 лв.
1 година
58.75 лв.
58.75 лв.
58.75 лв.
1 година
40.75 лв.
40.75 лв.
40.75 лв.
1 година
58.75 лв.
58.75 лв.
58.75 лв.
1 година
58.75 лв.
58.75 лв.
58.75 лв.
1 година
58.75 лв.
58.75 лв.
58.75 лв.
1 година
40.75 лв.
40.75 лв.
40.75 лв.
1 година
40.75 лв.
40.75 лв.
40.75 лв.
1 година
40.75 лв.
40.75 лв.
40.75 лв.
1 година
40.75 лв.
40.75 лв.
40.75 лв.
1 година
69.75 лв.
69.75 лв.
69.75 лв.
1 година
58.75 лв.
58.75 лв.
58.75 лв.
1 година
58.75 лв.
58.75 лв.
58.75 лв.
1 година
81.75 лв.
81.75 лв.
81.75 лв.
1 година
81.75 лв.
81.75 лв.
81.75 лв.
1 година
40.75 лв.
40.75 лв.
40.75 лв.
1 година
58.75 лв.
58.75 лв.
58.75 лв.
1 година
81.75 лв.
81.75 лв.
81.75 лв.
1 година
81.75 лв.
81.75 лв.
81.75 лв.
1 година
58.75 лв.
58.75 лв.
58.75 лв.
1 година
40.75 лв.
40.75 лв.
40.75 лв.
1 година
81.75 лв.
81.75 лв.
81.75 лв.
1 година
44.75 лв.
44.75 лв.
44.75 лв.
1 година
58.75 лв.
58.75 лв.
58.75 лв.
1 година
40.75 лв.
40.75 лв.
40.75 лв.
1 година
40.75 лв.
40.75 лв.
40.75 лв.
1 година
58.75 лв.
58.75 лв.
58.75 лв.
1 година
58.75 лв.
58.75 лв.
58.75 лв.
1 година
40.75 лв.
40.75 лв.
40.75 лв.
1 година
58.75 лв.
58.75 лв.
58.75 лв.
1 година
58.75 лв.
58.75 лв.
58.75 лв.
1 година
40.75 лв.
40.75 лв.
40.75 лв.
1 година
40.75 лв.
40.75 лв.
40.75 лв.
1 година
40.75 лв.
40.75 лв.
40.75 лв.
1 година
40.75 лв.
40.75 лв.
40.75 лв.
1 година
58.75 лв.
58.75 лв.
58.75 лв.
1 година
58.75 лв.
58.75 лв.
58.75 лв.
1 година
58.75 лв.
58.75 лв.
58.75 лв.
1 година
58.75 лв.
58.75 лв.
58.75 лв.
1 година
58.75 лв.
58.75 лв.
58.75 лв.
1 година
81.75 лв.
81.75 лв.
81.75 лв.
1 година
81.75 лв.
81.75 лв.
81.75 лв.
1 година
40.75 лв.
40.75 лв.
40.75 лв.
1 година
.name
23.75 лв.
27.75 лв.
23.75 лв.
27.75 лв.
23.75 лв.
27.75 лв.
1 година
58.75 лв.
58.75 лв.
58.75 лв.
1 година
58.75 лв.
58.75 лв.
58.75 лв.
1 година
.co.uk
17.75 лв.
20.75 лв.
17.75 лв.
20.75 лв.
-
1 година
.mobi
26.75 лв.
31.75 лв.
26.75 лв.
31.75 лв.
-
1 година
.org.uk
17.75 лв.
20.75 лв.
17.75 лв.
20.75 лв.
-
1 година
.cc
66.75 лв.
77.75 лв.
66.75 лв.
77.75 лв.
-
1 година
.bz
66.75 лв.
77.75 лв.
66.75 лв.
77.75 лв.
-
1 година
.ws
66.75 лв.
77.75 лв.
66.75 лв.
77.75 лв.
-
1 година
.nu
66.75 лв.
77.75 лв.
66.75 лв.
77.75 лв.
-
1 година
.com.tw
93.75 лв.
109.75 лв.
93.75 лв.
109.75 лв.
-
1 година
.org.tw
93.75 лв.
109.75 лв.
93.75 лв.
109.75 лв.
-
1 година
.idv.tw
93.75 лв.
109.75 лв.
93.75 лв.
109.75 лв.
-
1 година
.tv
76.75 лв.
89.75 лв.
76.75 лв.
89.75 лв.
-
1 година
.tm
2617.50 лв.
3057.50 лв.
2617.50 лв.
3057.50 лв.
-
10 години
.jp
126.75 лв.
143.75 лв.
126.75 лв.
143.75 лв.
-
1 година
.xxx *
191.75 лв.
223.75 лв.
191.75 лв.
223.75 лв.
-
1 година
.eu.com
133.50 лв.
155.50 лв.
133.50 лв.
155.50 лв.
-
2 години
.us.com
133.50 лв.
155.50 лв.
133.50 лв.
155.50 лв.
-
2 години
.br.com
267.50 лв.
311.50 лв.
267.50 лв.
311.50 лв.
-
2 години
.a.bg
19.90 лв.
19.90 лв.
-
1 година
.b.bg
19.90 лв.
19.90 лв.
-
1 година
.c.bg
19.90 лв.
19.90 лв.
-
1 година
.d.bg
19.90 лв.
19.90 лв.
-
1 година
.no.com
267.50 лв.
311.50 лв.
267.50 лв.
311.50 лв.
-
2 години
.e.bg
19.90 лв.
19.90 лв.
-
1 година
.f.bg
19.90 лв.
19.90 лв.
-
1 година
.uk.com
267.50 лв.
311.50 лв.
267.50 лв.
311.50 лв.
-
2 години
.g.bg
19.90 лв.
19.90 лв.
-
1 година
.h.bg
19.90 лв.
19.90 лв.
-
1 година
.uy.com
267.50 лв.
311.50 лв.
267.50 лв.
311.50 лв.
-
2 години
.i.bg
19.90 лв.
19.90 лв.
-
1 година
.j.bg
19.90 лв.
19.90 лв.
-
1 година
.hu.com
267.50 лв.
311.50 лв.
267.50 лв.
311.50 лв.
-
2 години
.k.bg
19.90 лв.
19.90 лв.
-
1 година
.l.bg
19.90 лв.
19.90 лв.
-
1 година
.qc.com
267.50 лв.
311.50 лв.
267.50 лв.
311.50 лв.
-
2 години
.m.bg
19.90 лв.
19.90 лв.
-
1 година
.n.bg
19.90 лв.
19.90 лв.
-
1 година
.ru.com
267.50 лв.
311.50 лв.
267.50 лв.
311.50 лв.
-
2 години
.o.bg
19.90 лв.
19.90 лв.
-
1 година
.p.bg
19.90 лв.
19.90 лв.
-
1 година
.sa.com
267.50 лв.
311.50 лв.
267.50 лв.
311.50 лв.
-
2 години
.q.bg
19.90 лв.
19.90 лв.
-
1 година
.r.bg
19.90 лв.
19.90 лв.
-
1 година
.se.com
267.50 лв.
311.50 лв.
267.50 лв.
311.50 лв.
-
2 години
.s.bg
19.90 лв.
19.90 лв.
-
1 година
.t.bg
19.90 лв.
19.90 лв.
-
1 година
.u.bg
19.90 лв.
19.90 лв.
-
1 година
.v.bg
19.90 лв.
19.90 лв.
-
1 година
.de.com
267.50 лв.
311.50 лв.
267.50 лв.
311.50 лв.
-
2 години
.w.bg
19.90 лв.
19.90 лв.
-
1 година
.x.bg
19.90 лв.
19.90 лв.
-
1 година
.y.bg
19.90 лв.
19.90 лв.
-
1 година
.z.bg
19.90 лв.
19.90 лв.
-
1 година
.0.bg
19.90 лв.
19.90 лв.
-
1 година
.1.bg
19.90 лв.
19.90 лв.
-
1 година
.2.bg
19.90 лв.
19.90 лв.
-
1 година
.3.bg
19.90 лв.
19.90 лв.
-
1 година
.4.bg
19.90 лв.
19.90 лв.
-
1 година
.5.bg
19.90 лв.
19.90 лв.
-
1 година
.6.bg
19.90 лв.
19.90 лв.
-
1 година
.7.bg
19.90 лв.
19.90 лв.
-
1 година
.8.bg
19.90 лв.
19.90 лв.
-
1 година
.9.bg
19.90 лв.
19.90 лв.
-
1 година


Посочените цени са в лева с ДДС и за указания минимален период.

*За регистрацията на домейни от тези области съществуват специфични условия и изисквания. В случай, че желаете да регистрирате домейн от посочените области, моля свържете се с Търговския отдел на СуперХостинг.БГ за повече информация.


Специални (premium) домейни

Специалните (premium) домейни се различават от стандартните домейни с това, че са с по-атрактивни имена, т.е. имена към които има голям интерес. Обикновено това са имена които са кратки, лесни за изписване и запомняне, съвпадащи с популярни думи или словосъчетания, имена на известни личности, събития, места, модни тенденции, известни марки и т.н.

Специалните (premium) домейни могат да са нови домейни, както и такива, които са били регистрирани (активни) за определен период от време.

При домейните, които се регистрират за пръв път, цената за регистрация се определя единствено от това колко е атрактивно името на домейна. При premium домейните, които за определен период са били регистрирани и активни, освен името на домейна от значение за формирането на цената са неговата история, популярността на сайта с който е бил асоцииран домейна, "възрастта", икономическите тенденции и др.

Цените на premium домейните започват от няколко десетки долара, като могат да достигнат до стотици хиляди долари.

При някои от premium домейните по-високата цена се заплаща еднократно, като всяка следваща година цената за подновяване на домейна е стандартна за областта от която е домейна.

Има обаче и такива premium домейни, за които цената за подновяване е равна или близка до цената на регистрация.

Още информация за специалните premium домейни можете да намерите в нашата помощна страница.


Цени за възстановяване на изтекъл домейн (Redemption Grace Period)


Посочените по-долу цени са валидни за възстановяване на изтекъл домейн от областите .COM, .NET, .ORG, .INFO и BIZ, след като са изминали 29 дни от датата на изтичане. Домейни от областта .EU се поставят под карантина 7 дни след датата на изтичане.

Цените за възстановяване според различните регистратори са както следва:
ENOM (Demand Media): 320.00 USD за всички области
OpenSRS:
- за областите .COM, .NET, .ORG, INFO и .BIZ - 120.00 USD
- за областта .EU - 25.00 USD

Public Domain Registry: 84.00 USD за всички области
Key-Systems GmbH (rrpproxy.net): 105.00 USD за всички области

Заплащането на посочените такси се извършва в български лева (BGN), по курс-продава на американския долар, валиден за датата на плащането. Таксата включва подновяване на домейна за 12 месеца.

Забравена парола

или

Вход за един домейн

Вашата количка е празна
0.00 лв
Затвори

Този сайт използва бисквитки, тъй като те са важни за работата му. Чрез посещението си, вие приемате използването на бисквитки. За повече информация прочетете нашите общи условия.